Ia dreptatea de partea ta!

Ajutor profesionist!

Telefon

0729.539.605

Echipa noastra de avocaţi, oferǎ asistenţǎ juridicǎ, consultanţǎ specializatǎ, dar şi reprezentare în faţa organelor abilitare ale statului, precum Oficiul Registrului Comerţului, în vederea:

  •         înfiinţǎrii Societǎţilor Comerciale(S.R.L. sau O.N.G);

  •         litigiilor comerciale, precum: insolvenţa/ reoganizarea judiciarǎ/ negocieri contracte/ conceperea şi redactarea contractelor/ cesionare acţiuni(creanţe);


Asistenţǎ sau reprezentare în faza negocierilor preprocesuale sau în faţa instanţelor judecǎtoreşti, în scopul:

  •         retragerii/ excluderii asociatului;

  •         dizolvarea societatǎţii comerciale;

  •         recuperǎri debite;

  •         asistenţǎ juridicǎ în faza negocierilor;

  •         redactare şi atestare contracte comerciale;

  •         asistenţǎ juridicǎ în cauze penale de natura economico-financiarǎ.