Legea va da dreptul sa contestati aceste procese verbale incheiate impotriva dvs., de cele mai multe ori in mod abuziv! Si pentru ca actiunea dvs. sa aiba rezultatul scontat – anularea procesului verbal sau in cel mai rau caz, transformarea lui intr-o sanctiune de tip „avertisment” –  trebuie sa cunoasteti cateva… “cai de atac” specifice.
Cu siguranta aveti nevoie de:

cunoasterea atenta a legislatiei
experienta in sesizarea “portitelor” legislative care v-ar putea asigura succesul
cunoasterea unor sentinte favorabile date in instanta in situatii similare

Acest Ghid contine :

1.    Cadrul legal
2.    Cand si de ce se aplica o contraventie
3.    Cum poate fi ea contestata
4.    Termene de respectat si proceduri
5.    12 motive de nulitate invocate in cadrul unor plangeri contraventionale care au avut ca solutie in instanta anularea proceselor verbale de contraventii sau inlocuirea acestora cu sanctiunea “avertisment”
6.    Practica CEDO in materie contraventionala

Dintre acestea amintim:

  • Anularea procesului verbal de contraventie pe motiv de neconformitate a acestuia cu cerintele legale

  • Nu s-a savarsit fapta retinuta in sarcina contravenientului in cuprinsul procesului verbal

  • Nu s-a acordat dreptul in prealabil la o aparare

  • Procesul verbal nu cuprinde aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii pretinsei fapte

  • Fapta retinuta nu este prevazuta ca si contraventie de norma legala indicata de agentul constatator in cuprinsul procesului verbal de contraventie

  • Lipseste temeiul legal in ceea ce priveste aplicarea sanctiunii

  • Procesul verbal de contraventie este lovit de nulitate deoarece agentul constatator nu avea ordin de serviciu

Nerespectarea arhitecturii procesului verbal prevazuta in lege poate conduce la anularea acestuia. Cati dintre cei care intocmesc astfel de procese verbale acorda atentie acestui „amanunt”?

Foarte putini! Dovada stau nenumaratele decizii luate in instanta privind anularea contraventiilor sau transformarea acestora in sanctiune de avertisment. Totul din cauza superficialitatii cu care au fost intocmite procesele verbale!

    Conform prevederilor art. 16 din O.G. 2 din 2001 care mentioneaza ca “Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia ii locul de munca ale contravenientului si descrierea faptei contraventionale…..”

    Daca in cuprinsul procesului verbal este inregistrat doar faptul ca agentul constatator a efectuat un control la sediul S.C. X S.R.L., dar nu este descrisa nici o fapta „savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, oraiului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureiti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti”, atunci puteti invoca in instanta, constatarea nulitatii  procesului verbal de contraventie, pe motiv de nerespectarea a legii la intocmirea procesului verbal de contraventie.

Asia and a few other Countries
large porn tubeMotorcycle Protective Clothing for Summer and Winter Touring